Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Розумівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 24912160) був реорганізований і увійшов до складу Долинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Розумівка
Запорізький район, Запорізька область

9 сесія рішення №5 №4

                                                                                          

                                                                                                            

 

                                                                                                   У К Р А Ї Н А

                                                                                    РОЗУМІВСЬКА  СІЛЬСЬКА    РАДА

                                                                                          ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                        ДЕВ’ЯТА ЧЕРГОВА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                   22 червня 2016 року                                             № 5

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

на території Розумівської сільської ради

Запорізького району Запорізької області.

 

У зв’язку зі змінами в бюджетному та податковому законодавстві України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розумівська сільська  рада

                                      

                                                                                      В И Р І Ш И Л А :

 

1.Рішення сесії Розумівської сільської ради  № 3 від 25.01.2016 року залишити без змін.

2.Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової нерухомості залишити без змін  (додаток 2).

3. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів нежитлової нерухомості залишити без змін (додаток 3).

4.  Подати дане рішення до державної податкової інспекції у Запорізькому районі головного управління міндоходів у Запорізькій області для здійснення відповідних перерахунків.

6. Рекомендувати державній податковій інспекції у Запорізькому районі Головного управління міндоходів у Запорізькій області при здійсненні обчислення суми податку та при здійсненні контролю за повнотою надходжень податку з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості  керуватись вимогами чинного законодавства України та даним рішенням.

7. Дане рішення набирає чинності з 01.07.2016 року.

8. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на дошці оголошень сільської ради та на сайті сільської ради.

9. Організацію виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та законності на території Розумівської сільської ради.

 

 

 

Сільський  голова                                                                М.П.Марченко

 

               

 

                                                                                                            

 

У К Р А Ї Н А

РОЗУМІВСЬКА  СІЛЬСЬКА    РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22 червня 2016 року                                                     № 4

 

Про встановлення податку на майно ( в частині плати

за землю) на території Розумівської сільської ради

Запорізького району Запорізької області.

 

Керуючись ст.143 Конституції України, Податковим кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Розумівська сільська  рада

                                     

                                 В И Р І Ш И Л А :

 

1.Рішення сесії Розумівської сільської ради № 1 від 25.01.2016 року залишити без змін.

2.Ставки земельного податку за земельні ділянки як у межах так і за межами населених пунктів залишити без змін (додаток 2).

3.Зміни до діючих договорів оренди земельних ділянок, в частині розміру орендної плати за землю, розглядати індивідуально і здійснювати за згодою сторін.

          4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення шляхом вивішування на дошку гласності та надіслати до ДПІ у Запорізькому районі ГУ ДФС у Запорізькій області .

5.Рішення вводиться в дію з 01.07.2016 р.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету і законності.

 

 

          Сільський   голова                                      М.П.Марченко

 

                      Додаток 1

                      до рішення Розумівської  

                      сільської ради

від 22.06.2016 р. № 4

 

 

 

 

 

 

 

Положення про податок на майно

(в частині плати за землю)

 

 

1. Загальні положення

 

         1.1 Податок на майно (в частині плати за землю) встановлюється на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у відповідності до норм Податкового кодексу України.

1.2 У цьому Положенні поняття вживаються у значеннях, наведених в пункті 14.1 статті 14 та розділах ХІІ-ХІІІ Податкового кодексу України.               

2. Механізм справляння та порядок сплати

 

         2.1 Платники земельного податку                                                          

         2.1.1 Платники податку визначаються відповідно до ст. 269 Податкового кодексу України .

         2.2 Об’єкти оподаткування земельним податком                                            2.2.1 Об'єкти оподаткування визначаються відповідно до ст. 270 Податкового кодексу України.

         2.3 База оподаткування земельним податком                                         2.3.1 База оподаткування визначається відповідно до ст. 271 Податкового кодексу України.

         2.4 Ставки земельного податку                                                               2.4.1 Ставки земельного податку за земельні ділянки у межах м. Запоріжжя встановлюються згідно з додатком 2.

         2.5 Пільги щодо сплати земельного податку                                          2.5.1 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлюються відповідно до ст. 281 Податкового кодексу України.                  

          2.5.2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до ст. 282 Податкового кодексу України, крім того звільняються від сплати земельного податку:    

         а) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи,  заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

          б) дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

          в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

            г) дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

         ґ) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

         д) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

         е) підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, – за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву;

         є) комунальні і державні заклади та підприємства, які здійснюють театральну та концертну діяльність, забезпечують функціонування театральних та концертних залів, діяльність із підтримки театральних і концертних заходів, функціонування спортивних споруд;

         ж) лікарняні заклади, які здійснюють діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання.

            2.5.3 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком визначаються відповідно до ст. 283 Податкового кодексу України.

2.6 Особливості оподаткування платою за землю                                           2.6.1 Особливості оподаткування платою за землю регулюються відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

2.7 Податковий період для плати за землю                                            2.7.1 Базовий податковий (звітний) період для плати за землю встановлено відповідно до ст. 285 Податкового кодексу України.                  

2.8 Порядок обчислення плати за землю                                                         2.8.1 Порядок обчислення плати за землю встановлюється відповідно до ст. 286 Податкового кодексу України. При цьому великі платники податків подають податкову звітність контролюючому органу за місцем податкового обліку (Спеціалізована державна податкова інспекція).                     

2.9 Строк сплати плати за землю                                                            2.9.1 Строк сплати плати за землю встановлюється відповідно до ст. 287 Податкового кодексу України.                                                                      2.10 Орендна плата                                                                                 2.10.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

 Розумівська сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.                                                                

2.10.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.           2.10.3 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.             2.10.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем та відповідно до п.288.5 ст.  288 Податкового кодексу України.                                                                  2.10.5 Розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від суми їх нормативної грошової оцінки) встановлюються від 3 до 12 відсотків.                   2.10.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.                                                                                                       2.10.7 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України. При цьому великі платники податків подають податкову звітність контролюючому органу за місцем податкового обліку (Спеціалізована державна податкова інспекція).

         3. Індексація нормативної грошової оцінки земель

3.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України.

4. Відповідальність платників податку та контроль за його справлянням

         4.1 Платники податку на майно (в частині плати за землю) несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації до контролюючого органу, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати плати за землю до бюджету міста Запоріжжя відповідно до положень Податкового кодексу України.                                                                              

         4.2 Контроль за своєчасністю подання податкової звітності з податку на майно (в частині плати за землю), правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету міста покладений на відповідні контролюючі органи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Секретар сільської ради                                       С.І.Бубела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток №2

  до рішення  Розумівської сільської  

  ради від 22.06.2016 р. № 4        

 

 

 

 

 

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки

з/п

Ставка податку за земельні ділянки у відсотках (%) нормативно грошову оцінку яких проведено ( незалежно від місцезнаходження)

На які землі розповсюджується

1

0,1

Для сільськогосподарських угідь ( рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

2

0,03

Землі житлової та громадської забудови;

3

3

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

4

1

Землі реакційного призначення;

5

3

Землі оздоровчого призначення;

6

3

Землі історико-культурного призначення;

7

3

Землі водного фонду;

8

3

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

9

3

Інші земельні ділянки , які перебувають у державній, комунальній або приватній власності

 

10

0,01

Для земель загального користування

 

з/п

Ставка податку за земельні ділянки у відсотках

(%) від нормативно грошову оцінку яких  не проведено (за межами )

На які землі розповсюджується

1

0,1

Для сільськогосподарських угідь ( рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

2

2,5

Землі житлової та громадської забудови;

3

2,5

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

4

2,5

Землі реакційного призначення;

5

2,5

Землі оздоровчого призначення;

6

2,5

Землі історико-культурного призначення;

7

2,5

Землі водного фонду;

8

5

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;

9

5

Інші земельні ділянки , які перебувають у державній, комунальній або приватній власності

10

5

Для земель загального користування

 

 

 

 

Секретар сільської ради                             С.І.Бубела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                            

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua